Home

Afvalwateradvies is de objectieve en onafhankelijke eenmanszaak van Tony Flameling die wil adviseren en ontwerpen voor bedrijven, waterschappen en gemeenten op het gebied van een duurzame inrichting van de afvalwaterketen.

Tony is in 1995 afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen als milieutechnoloog met als specialisatie afvalwaterzuivering. Tony heeft aan de Technische universiteit Delft nog een vervolgopleiding Bioprocestechnologie gedaan om verder te specialiseren in de milieubiotechnologie. Van 1998 tot 2011 was hij werkzaam bij het ingenieursbureau Tauw als adviseur afvalwaterzuivering en slibverwerking. In 2011 is hij overgestapt naar Waterschap de Dommel om zich verder te specialiseren in het vakgebied als senior adviseur Afvalwatertechnologie. Tegelijkertijd met de overstap heeft hij AfvalwaterAdvies opgericht.