Home

U kunt bij mij terecht voor advies over industriële en huishoudelijk afvalwaterbehandeling en slibverwerking, recycling, CO2 voetafdruk of  CO2 emissie reductie en circulariteit.  Ik ontwerp installaties, begeleid in de opstart of trouble-shooting of help u met optimalisatie van installaties en procesregelingen, bijvoorbeeld aan de hand van een microscopische analyse van het actief-slib of data-analyse. Haalbaarheidsstudies voor opslag en hergebruik van regenwater, fosfaaterugwinning, vermindering van energieverbruik, of andere vormen van procesoptimalisatie of duurzamer werken, ik denk en doe met u mee.

Wilt u meer weten van bijvoorbeeld decentrale zuiveringen zoals helofytenfilters, IBA’s, grote rioolwaterzuiveringsinstallaties of industriële afvalwaterzuiveringen dan help ik u graag.

Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen als milieutechnoloog met als specialisatie afvalwaterzuivering, gevolgd door een opleiding Bioprocestechnologie aan de TU Delft. Van 1998 tot 2011 was ik werkzaam bij het ingenieursbureau Tauw als adviseur afvalwaterzuivering en slibverwerking. In 2011 heb ik AfvalwaterAdvies opgericht en ben ik bij Waterschap de Dommel gaan werken, waar ik een brede en integrale kijk op de waterketen heb ontwikkeld. Sinds 2019 werk ik bij Waterschap Drents Overijsselse Delta als coördinator Onderzoek en Advies voor de Waterketen.

Afvalwateradvies is een objectieve en onafhankelijke part-time eenmanszaak.