Home

Afvalwateradvies is een objectieve en onafhankelijke part-time eenmanszaak. U kunt bij mij terecht voor advies over afvalwaterbehandeling en ontwerp van installaties hiervoor, of voor trouble-shooting of optimalisatie van installaties en procesregelingen, bijvoorbeeld aan de hand van een microscopische analyse van het actief-slib of data-analyse.

Wilt u meer weten van bijvoorbeeld helofytenfilters, kassenzuiveringen, IBA’s, grote rioolwaterzuiveringsinstallaties of industriële afvalwaterzuiveringen dan help ik u graag.

Ik ben in 1995 afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen als milieutechnoloog met als specialisatie afvalwaterzuivering, gevolgd door een opleiding Bioprocestechnologie aan de TU Delft. Van 1998 tot 2011 was ik werkzaam bij het ingenieursbureau Tauw als adviseur afvalwaterzuivering en slibverwerking. In 2011 heb ik AfvalwaterAdvies opgericht en ben ik bij Waterschap de Dommel gaan werken, waar ik een brede en integrale kijk op de waterketen heb ontwikkeld.