Home

U kunt bij mij terecht voor advies over industriële en huishoudelijk afvalwaterbehandeling en slibverwerking, recycling, CO2 voetafdruk of  CO2 emissie reductie, energietransitie, waterstof en circulariteit.  Ik ontwerp installaties voor afvalwaterzuivering, begeleid in de opstart of trouble-shooting of help u met optimalisatie van installaties en procesregelingen, bijvoorbeeld aan de hand van een microscopische analyse van het actief-slib of data-analyse. Haalbaarheidsstudies voor opslag en hergebruik van regenwater, fosfaaterugwinning, vermindering van energieverbruik, of andere vormen van procesoptimalisatie of duurzamer werken, ik denk en doe met u mee.

Wilt u meer weten van bijvoorbeeld decentrale zuiveringen zoals helofytenfilters, IBA’s, grote rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) of industriële afvalwaterzuiveringen dan help ik u graag. Ik ben specialist in beluchtingsvraagstukken en beluchting met pure zuurstof.

Van 1998 tot 2011 was ik werkzaam bij het ingenieursbureau Tauw als adviseur afvalwaterzuivering en slibverwerking. In 2011 heb ik AfvalwaterAdvies opgericht en ben ik bij Waterschap de Dommel gaan werken tot 2019, waar ik een brede en integrale kijk op de waterketen heb ontwikkeld. Sinds 2019 ben ik werkzaam voor Waterschap Drents Overijsselse Delta als specialist waterketen bij de afdeling Onderzoek en Advies.

Afvalwateradvies is een objectieve en onafhankelijke (part-time) eenmanszaak.