Missie

Tony FlamelingMissie
Bijdragen aan een duurzame leefomgeving door het geven van advies over het voorkomen, hergebruiken en zuiveren van afvalwater en terugwinning van grondstoffen en energie. Samen de klimaatverandering opvangen en zoveel mogelijk tegengaan.

Strategie
Klantgericht handelen en het leveren van maatwerk. Afvalwateradvies verbindt op stimulerende wijze verschillende vakdisciplines op projectbasis met elkaar, gebruikmakend van een breed netwerk binnen de wereld van milieuadviesbureaus, leveranciers en freelancers.