Projecten

Technologisch advies / troubleshooting betreffende inpandig grijswatersysteem voor waterhergebruik (Particulier)

Technologisch en werktuigbouwkundig schetsontwerp van WWTP Bagdad (2014) in opdracht van ADCIM

Technologisch advies voor diverse aanbestedingen en/of marktverkenningen van industriële zuiveringen en trouble shooting IBA systemen (2011-heden), begeleiding pilot voor verwerking industrieel afvalwater (2013) , trouble shooting awzi MAXIMA centrale GDF SUEZ Lelystad (2014) , ontwerp awzi groenteverwerkend bedrijf (2015) en ontwerp en begeleiding uitvoering awzi bij melkverwerkend bedrijf (2016/2017) in opdracht van Lutra

Technologisch advies voor aanbesteding, ontwerp, ombouw, opstart en trouble shooting van de beluchtingsinstallaties van de rwzi’s Zwolle (2011), Dalfsen (2011), Horstermeer (2011), Noordwijk (2011), Deventer (2012), Goor (2012), Leidsche Rijn (2012), Olburgen (2012), Heugem (2012) en Culemborg (2013) in opdracht van Bosman Watermanagement

Technologisch voorontwerp van communale en industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Roemenie (WWTP Galati) (2012) en WWTP Bagdad (2012) in opdracht van Welmer Advies en Projectmanagement

Technologisch advies voor aanbesteding, ombouw, uitvoeringsontwerp en opstartbegeleiding van de actief-slib en slibverwerkingsinstallatie van de rwzi’s Leidsche Rijn (2012), Nieuwegein (2012), Olburgen (2012), Numansdorp (2013) en Groote Zaag (2012-2014) en technologisch advies voor tender ATEX veligheid gistingen rwzi’s Hunze en AA’s in opdracht van Aan de Stegge

Deskstudie naar de meest kostenefficiente benutting van rwzi Lelystad in opdracht van  en uitgevoerd samen met ingenieursbureau Tauw.

Training Ontwerp- en terugrekentool voor rwzi’s in opdracht van Waterschap Scheldestromen uitgevoerd samen met ingenieursbureau Tauw.

Technologische ondersteuning Waterschap Vallei en Veluwe in kosten-baten analyse kleine gistingen