Projecten

Technologisch advies voor diverse aanbestedingen en/of marktverkenningen van industriële zuiveringen en trouble shooting IBA systemen (2011-heden), begeleiding pilot voor verwerking industrieel afvalwater (2013) , trouble shooting awzi MAXIMA centrale GDF SUEZ Lelystad (2014), ontwerp awzi groenteverwerkend bedrijf (2015). Ontwerp, technologische begeleiding bouw en opstart SBR systemen en trouble-shooting (trendanalyse en microscopisch slibonderzoek) voor room- en groenteverwerkende industrie (2018-heden) in opdracht van Lutra 

Begeleiding compliance afvalwaterlozing voor omgevingvergunning industriële klant Top-consultants (2022-2023) en voedingsproducent (omgeving Arnhem) (2023-2024)

Verkenning mogelijkheden Living lab Oosterwold (2019) en begeleiding doorontwikkeling Lutra Twins (2020) in opdracht van Lutra

Technologisch advies en trouble shooting schuimvorming bij awzi van een melk- en roomverwerkend bedrijf. Trendanalyse en microscopisch slibonderzoek (2019)

Onderzoek haalbaarheid pilot installatie voor tissue- en wc papier producerend bedrijf in opdracht van Bosman Watermanagement (2017-2018)

Technologisch advies / troubleshooting betreffende inpandig grijswatersysteem voor waterhergebruik (Particulier)

Technologisch en werktuigbouwkundig schetsontwerp van WWTP Bagdad (2014) in opdracht van ADCIM

Technologisch advies voor aanbesteding, ontwerp, ombouw, opstart en trouble shooting van de beluchtingsinstallaties van de rwzi’s Zwolle (2011), Dalfsen (2011), Horstermeer (2011), Noordwijk (2011), Deventer (2012), Goor (2012), Leidsche Rijn (2012), Olburgen (2012), Heugem (2012) en Culemborg (2013) in opdracht van Bosman Watermanagement

Technologisch voorontwerp van communale en industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie voor Roemenie (WWTP Galati) (2012) en WWTP Bagdad (2012) in opdracht van Welmer Advies en Projectmanagement

Technologisch advies voor aanbesteding, ombouw, uitvoeringsontwerp en opstartbegeleiding van de actief-slib en slibverwerkingsinstallatie van de rwzi’s Leidsche Rijn (2012), Nieuwegein (2012), Olburgen (2012), Numansdorp (2013) en Groote Zaag (2012-2014) en technologisch advies voor tender ATEX veiligheid gistingen rwzi’s Hunze en AA’s in opdracht van Aan de Stegge

Deskstudie naar de meest koste efficiënte benutting van RWZI Lelystad in opdracht van  en uitgevoerd samen met ingenieursbureau Tauw

Training Ontwerp- en terugrekentool voor rwzi’s in opdracht van Waterschap Scheldestromen uitgevoerd samen met ingenieursbureau Tauw

Technologische ondersteuning Waterschap Vallei en Veluwe in kosten-baten analyse kleine gistingen